TAMPODRUK

technika druku pośredniego, zaliczana do pochodnych druku wklęsłego, polegająca na nakładaniu farby drukarskiej za pomocą miękkiego gładkiego stempla zwanego tamponem. Za pomocą tamponu o odpowiednim kształcie wykonywany jest nadruk na nierównych i nieregularnych powierzchniach. Przez dobranie odpowiedniej farby możliwe jest drukowanie na podłożach (zwanych kształtkami) takich jak tworzywa sztuczne, gumaszkło, metal itp.

Tampondruk stosuje się do wykonywania napisów na powierzchniach bardzo zróżnicowanych, od długopisów, przez kolekcjonerskie numizmaty, części samochodowe aż po panele czołowe różnego sprzętu AGD i RTV.

Do nadruku tą techniką potrzebne są: tamponiarka, matryca (metalowa szlifowana albo polimerowa płytka z wyrytym lub wytrawionym wzorem), tampon i farba.

Źródło WIKIPEDIA

SITODRUK

Wydruk jest tworzony przez przetłaczanie farby na podłoże (ręcznie lub z użyciem pras sitodrukowych). Odpowiednio skonstruowane maszyny sitodrukowe umożliwiają druk także na zakrzywionych (np. cylindrycznych) podłożach. Precyzja i rozdzielczość druku sitowego jest bezpośrednio zależna od gęstości użytej siatki, i na ogół wielokrotnie niższa od standardowej osiągalnej np. w druku offsetowym.

Podczas drukowania w maszynie płaskiej farba drukowa jest rozprowadzana na całej powierzchni siatki i przesuwającym się po niej raklą jest przeciskana przez wolne oczka siatki bezpośrednio na podłoże drukowe. W przypadku nadruku na przedmiocie okrągłym, podczas procesu druku rakla stoi w miejscu natomiast przesuwa się sito oraz obraca przedmiot drukowany. Aby uzyskać dokładne przeniesienie obrazu z sita na przedmiot prędkość przesuwu sita oraz prędkość liniowa obracanego przedmiotu muszą być identyczne. W urządzeniach starszej generacji oraz tańszych rozwiązaniach realizowane jest to za pomocą zębatki i koła zębatego natomiast nowocześniejsze urządzenia buduje się z wykorzystaniem serwonapędów, które umożliwiają bardzo dokładną synchronizację prędkości sita i przedmiotu, a do tego zmiana średnicy drukowanego przedmiotu nie pociąga za sobą żadnych zmian mechanicznych.

Źródło WIKIPEDIA

TRANSFER

Druk termotransferowy polega na uzyskiwaniu obrazu na etykiecie poprzez podgrzewanie pigmentu zawartego w taśmie termotransferowej (odpowiednik taśmy barwiącej). Taśma termotransferowa przesuwa się wraz z taśmą z etykietami, a rozgrzana głowica drukarki termotransferowej uwalnia substancję barwiącą z taśmy termotransferowej i dzięki dociskowi przenosi ją na powierzchnię etykiety. Za pomocą tej techniki można dokonywać druku na różnych rodzajach podłoży. Druk termotransferowy cechuje wysoka trwałość.

Źródło WIKIPEDIA

SUBLIMACJA

Druk sublimacyjny – technika druku wykorzystująca zjawisko sublimacji. Wydruk (CMYK) wykonywany jest specjalnymi atramentami na papierze transferowym, a następnie w warunkach wysokiego ciśnienia i temperatury przenoszony jest na przedmiot pokryty lakierempoliestrowym. Tym sposobem wykonuje się nadruki na specjalnych kubkach porcelitowych, blachach aluminiowych, tkaninach poliestrowych. Każdy rodzaj nadruku wymaga odpowiedniego ustawienia ciśnienia, temperatury oraz czasu. Przykładowo do nadruku na blachach aluminiowych za pomocą prasy termotransferowej używa się ciśnienia 5000 Pa, przy temperaturze 195 °C w czasie 40 sekund. Ta technika druku jest bardzo często wykorzystywana w branży reklamowej.

Źródło WIKIPEDIA

HAFT KOMPUTEROWY

Haft to jeden z najstarszych sposobów zdobienia przedmiotów. Następca ręcznego haftu – haft komputerowy jest dziś powszechnie znany jako forma zdobienia tkanin i odzieży przy pomocy wzorów wyszywanych nićmi. Maszyny hafciarskie, posiadają jedną lub wiele głowic w zależności od modelu. Pozwala to na wykonywanie wielu haftów jednocześnie skracając czas oczekiwania klienta.

Haft komputerowy możemy zaliczyć do ekskluzywnych metod zdobienia tekstyliów.

Główną zaletą tej techniki jest bardzo atrakcyjny wygląd oraz wysoka trwałość naniesionych wzorów.

Maszyny hafciarskie, posiadają jedną lub wiele głowic w zależności od modelu. Pozwala to na wykonywanie wielu haftów jednocześnie skracając czas oczekiwania klienta.Dysponujemy szeroką gamą kolorystyczną nici hafciarskich.

Zalety haftu komputerowego:

●       Trwałość
Dzięki odporności na uszkodzenia mechaniczne, haft komputerowy jest trwałym sposobem znakowania – można go między innymi prać i prasować.

●       Dokładność
Komputerowe sterowanie igłą sprawia, że wszystkie przeszycia są wykonywane bardzo precyzyjnie. Technikę tę cechuje wysoka powtarzalność wzorów.

●       Estetyka
Nasze maszyny pozwalają na haftowanie wielobarwnych, skomplikowanych wzorów.

●       Jakość
Do wykonywania haftów używamy tylko najlepszej jakości nici niemieckiej firmy Madeira.

●       Szerokie zastosowanie
Za pomocą haftu można znakować wiele rodzajów odzieży, m.in. czapki, koszulki, koce, ręczniki, plecaki, torby i wiele innych.

Szybkość
Wzory wykonujemy maszynami jedno i wielogłowicowymi, co znacznie skraca czas oczekiwania zarówno na przeszycia próbne, jak i gotowe znakowanie

Źródło WIKIPEDIA

GRAWEROWANIE LASEROWE

Lasery znalazły również zastosowanie przy znakowaniu produktów. Używa się ich przy liniach produkcyjnych mających bardzo wysoką wydajność (np. 70 000 prod./h), oraz gdy chcemy uzyskać trwały i estetyczny nadruk. Podstawowym założeniem stosowania lasera do znakowania jest jego trwałość oraz nieusuwalność znaku. Aby „zniszczyć” np. datę przydatności do produkcji na towarze spożywczym wykonaną laserem, należałoby zniszczyć także opakowanie lub usunąć etykietę.

Wyróżnia się dwa sposoby znakowania materiałów:

  • usuwanie cienkiej warstwy farby z powierzchni przedmiotu,
  • zmiana barwy – zachodzi ona dzięki stosowaniu różnych domieszek lub poprzez pokrywanie powierzchni przedmiotu specjalnymi rodzajami farb lub tlenków.

Wyróżniamy również dwie podstawowe technologie znakowania:

  • naświetlanie powierzchni przedmiotu przez specjalnie przygotowaną maskę ze wzorem,
  • system Galwo.

Naświetlanie powierzchni przedmiotu przez specjalnie przygotowaną maskę ze wzorem, który ma być naniesiony na powierzchnię, polega na tym, że niezogniskowana wiązka laserowa przechodzi przez otwory w masce, układ ogniskujący i przez powierzchnię przedmiotu na odpowiednią głębokość. W systemie Galwo zogniskowana wiązka laserowa jest kierowana przy pomocy dwóch zwierciadeł sterowanych elektromagnetycznie bezpośrednio na powierzchnię przedmiotu. Obraz może być utworzony z pojedynczych punktów lub linii.

Nadruki można wykonywać na:

  • etykietach produktów poprzez usuwanie warstwy farby lub odbarwienie etykiety,
  • butelkach PET poprzez trwałe naniesienie znaków (proces jw. lub przy zastosowaniu specjalnej technologii spieniającej PET),
  • elementach metalowych oraz innych – popularnie zwanych grawerowaniem.

Źródło WIKIPEDIA

KALKOMANIA

Kalkomania – technika zdobnicza obejmująca druk na specjalnym papierze, którego obraz jest przeznaczony do przeniesienia na inną powierzchnię. Wynalezienie tej techniki ok. 1750 roku przypisuje się Simonowi François Ravenetowi – francuskiemu grawernikowi, który wyemigrował do Anglii. Kalkomania może być sucha, wodna, ceramiczna itp. Kalkomanie zazwyczaj drukuje się przy pomocy techniki druku zwanej sitodrukiem.

Źródło WIKIPEDIA